Homepage Kontakty Asociace Burza AA zvířat Databáze AA býků

Aberdeen Angus
Úvodní stránka
Naše poslání
Zápisy ze schůzí
Fotogalerie
Emailový zpravodaj
Kontakty asociace
Burza AA zvířat
Databáze AA býků
Kontakty v EU
Archiv: AngusForum 05

ČSCHMS
Úvodní stránka
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP


Genomické PH pro sonografické měření MLLT

16.08.2023,  K. Malát, A. Birovaš  

Další genomické plemenné hodnoty jsou na světě. Možná trochu překvapivě jde o plemenné hodnoty získané z dat z měření nejdelšího zádového svalu (MLLT), které od roku 2019 probíhá u plemene aberdeen angus. Plemenné hodnoty jsou spočítány pro několik údajů s tím, že hlavní jsou tři: výška tuku nad roštěncem, plocha roštěnce a podíl intramuskulárního tuku. U všech relativních plemenných hodnot (PRH) platí, že průměr je standardizován na hodnotu 100 a směrodatná odchylka je 10. Jinými slovy, jedinci s RPH nad 105 jsou zlepšovateli dané hodnoty a naopak.

Novinkou v tomto hodnocení jsou pak absolutní PH v jednotkách dané vlastnosti. Chovatel si tak může lépe uvědomit o kolik je zvíře lepší / horší než jiné. Zveřejněny jsou GEPH pouze od zvířat chovatelů, kteří se za dobu sběru dat do měření zapojili a u každého jedince je rozlišeno, zda bylo zvířeno změřeno či nikoliv a zda je ogenotypované nebo ne.

Jak s výsledky pracovat

Co přesně jednotlivé výsledky znamenají a jak je interpretovat, si můžeme demonstrovat na konkrétním příkladu býka APA 335 Edward ze Záhoří. Jde o plemeníka, který byl sám sonograficky skenován (užitkovost = 1) a do výpočtu byly zahrnuty i údaje získané genotypováním (genotyp = 1) Tento býk neměl žádné potomky, které bychom také skenovali (N_pot = 0). Relativní PH (RPH) pro hmotnost při skenování – tedy v cca roce věku – je 90 s vysokou spolehlivostí 0,62. V tomto případě se jedná o vlastnost, kterou má býk pro průměrem populace. Mnohem lepší jsou ukazatele kvality masa – pro oba tuky má hodnotu kolem 110 s vysokou spolehlivostí nad 60%. RPH pro plochu roštěnce je průměrná a jeho genetický přínos 0,83 cm2 (vyjádřené absolutní PH pro plochu roštěnce). Jasným zlepšovatelem je pak v podílu intramuskulárního tuku, kdy jej RPH 112 řadí do 16% nejlepších jedinců a dle absolutní PH je jeho genetická odchylka 0,035 mm se uspokojivou spolehlivostí 0,42.

Genomické plemenné hodnoty pro MLLT (soubor MS Excel) •


Co výsledky ukázaly a k čemu slouží

Vypočtené plemenné hodnoty ukázaly, že mezi jedinci je dostatečná variabilita a vzhledem k tomu, že pro plemeno aberdeen angus je podíl intramuskulárního tuku a plochy roštěnce jedním z velice důležitých kvalitativních parametrů masné užitkovosti, je žádoucí při šlechtění věnovat pozornost i těmto znakům. Hlavní výhodou předpovědi genomických plemenných hodnot (GEPH) ve srovnání s konvenčními plemennými hodnotami je zejména to, že GEPH lze předpovědět i pro mladá genotypovaná zvířata bez užitkovosti (nejen pro jedince s užitkovostí a jejich předky) a také to, že dojde k významnému zvýšení spolehlivosti předpovězených PH pro genotypované jedince. V žádném případě to však neznamená, že se obejdeme bez fenotypových informací a bez kontroly užitkovosti. I pro předpověď GEPH jsou nezbytné další ročníky sběru výsledků ultrazvukového měření MLLT. Jen za tohoto předpokladu bude možné úspěšně předpovědět genomické plemenné hodnoty i pro další generace mladých jedinců.

Jak dál?

Zveřejněný soubor ve formátu MS Excel je prvním krokem souvisejícím s publikováním výsledků. Následovat budou debaty nad implementací dat do svazové databáze, aby byly výsledky dostupné také v online plemenné knize a ve webKUMP. Kromě toho budeme muset s angusskými chovateli řešit i budoucnost sonografického skenování, a to včetně finančních aspektů, neboť projekt, ze kterého byly tyto činnosti doposud hrazeny, letos končí a bude třeba hledat zdroje k finančnímu pokrytí budoucích měření.

První informace k genomickým plemenných hodnotám pro MLLT přinesl tento článek, detailům ohledně GEPH je věnován rovněž samostatný příspěvek, který bude otištěn v červnovém čísle svazového Zpravodaje.

Výsledek vznikl za podpory Ministerstva zemědělství – projekt NAZV QK1910059 a institucionální podpora MZE-RO0723.

*******************************************************************************

Související články:

Genomické plemenné hodnoty pro MLLT
Sonografické skenování zvířat angus
Měření MLLT u plemene aberdeen angus již podruhé
Další sonografické měření AA se blíží
Sonografické měření u plemene aberdeen angus
Výsledky měření MLLT u plemene aberdeen angus
Měření MLLT u plemene aberdeen angus
Sonografické měření u plemene aberdeen angus
Informace obsažené na webu aberdeenangus.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu tuto podmínku přijímáte.
Obsah webu: © 1994, 2007 Asociace chovatelů plemene Angus. Aplikační a některé databázové vstupy: © 1991, 2007 Český svaz chovatelů masného skotu    Design & application: © 1999, 2007 Jan Čepelák, WebApplications.cz