Homepage Kontakty Asociace Burza AA zvířat Databáze AA býků

Aberdeen Angus
Úvodní stránka
Naše poslání
Zápisy ze schůzí
Fotogalerie
Emailový zpravodaj
Kontakty asociace
Burza AA zvířat
Databáze AA býků
Kontakty v EU
Archiv: AngusForum 05

ČSCHMS
Úvodní stránka
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP


Sladění oka u plemene aberdeen angus

03.04.2023,  Radek Dobeš  

Ve čtvrtek 30.3.2023 se na farmě pana Lepši v Pěčíně sešli chovatelé plemene aberdeen angus a odborní pracovníci ČSCHMS, aby si sjednotili pohled při bonitaci plemenných býků u základních výběrů a proškolili se při popisu končetin, které je od letošního roku součástí hodnocení býků na OPB i odchovu u chovatele. Školení mělo dvě části. Teoretickou, kdy pracovník svazu Radek Dobeš zrekapituloval obecně důvody lineárního popisu, kdy a jaké jedince hodnotíme, standart plemene, pomůcky a pravidla při popisu zvířat a metodiku popisu končetin. Následovala krátká diskuze nad mechanikou pohybu jedinců plemene aberdeen angus a zveřejňování výsledků měření plochy a protučnění roštěnce v katalogu býků základního výběru.

Praktická část pokračovala pod vedením pracovníka svazu Karla Šimáka. Při ní se chovatelé a inspektoři přesunuli k improvizovanému předvadišti, kde probíhalo hodnocení jednotlivých býků. Při něm každý účastník popsal býka a následně různí jednotlivci seznámili všechny přítomné jak býka ohodnotili, v případě odlišnosti svůj pohled zdůvodnili. Poté následovala diskuze nad hodnocením každého předvedeného býka. Tímto způsobem došlo velice rychle k upevnění stejného pohledu na předvedená zvířata. To by mělo být zárukou jednotného pohledu na angusská zvířata nejenom při výběrech býků.

Výběry plemenných býků budou probíhat obdobným způsobem jako při prvním turnusu. Výběry na OPB zajišťuje komise složená z buď Dobeš, Šimák + místně příslušný pracovník ČSCHMS + zástupce chovatelů. V režimu odchovu u chovatele výběry bude zajišťovat místně příslušný pracovník.

Za profesionálně připravenou akci patří Vladimíru Lepšovi a jeho rodině velké poděkování.

Hodnocení končetin

Počínaje prvním turnusem výběrů plemenných býků bude rovněž zavedeno do praxe rutinní sledování kvality končetin. Pilotně byly znaky sledovány již v průběhu celého letošního roku. Za tímto účelem byla vytvořena jednoduchá metodika hodnocení končetin, která se stává nedílnou součástí KUMP a doplňuje Metodiku hodnocení zevnějšku zvířat. Výsledky pro jednotlivé býky při výběru budou zveřejněny ve výběrovém protokolu a následně budou součástí www.db.cschms.cz a webKUMP.

V rámci popisu končetin se bude sledovat celkem 5 souhrnných znaků. Jedná se o postoj předních a zadních končetin, souhrnné ukazatele délka a úhel přední a zadní končetiny a zaúhlení pánevních končetin. Všechny sledované vlastnosti se popisují na škále od 1 do 9 bodů. Škála je upravena tak, aby postihovala biologické extrémy (hodnocené body 1 a 9) a stupně mezi nimi. Ne u každého plemene a vlastnosti je bodové hodnocení 5 ideálem, ale zpravidla to tak je.

Postoj předních končetin zepředu – hodnotí se při pohledu zepředu; zpravidla několikrát, aby se eliminoval nesprávný popis, který vychází z momentálního špatného postavení zvířete. Pokud nejsou obě končetiny shodné, popisuje se vždy horší končetina. Odchylky způsobené zraněním se neberou v potaz a taková končetina nemůže být považována za horší.

Délka a úhel spěnky přední končetiny – hodnotí se při pohledu zboku; jedná se o komplexní vlastnost, která zahrnuje 2 samostatné znaky. Pro popis musí dojít ke zvážení obou vlastností a jejich společnému bodovému hodnocení. Pokud nejsou obě končetiny shodné, popisuje se vždy horší končetina. Odchylky způsobené zraněním se neberou v potaz a taková končetina nemůže být považována za horší.

Postoj zadních končetin zezadu – hodnotí se při pohledu zezadu; zpravidla několikrát, aby se eliminoval nesprávný popis, který vychází z momentálního špatného postavení zvířete. Pokud nejsou obě končetiny shodné, popisuje se vždy horší končetina. Odchylky způsobené zraněním se neberou v potaz a taková končetina nemůže být považována za horší.

Zaúhlení zadních končetin - hodnotí se při pohledu zboku; pozorován je úhel hlezenního kloubu, celková motorika zvířat z ní vyplývající.

Délka a úhel spěnky zadní končetiny – hodnotí se při pohledu zboku; jedná se o komplexní vlastnost, která zahrnuje 2 samostatné znaky. Pro popis musí dojít ke zvážení obou vlastností a jejich společnému bodovému hodnocení. Pokud nejsou obě končetiny shodné, popisuje se vždy horší končetina. Odchylky způsobené zraněním se neberou v potaz a taková končetina nemůže být považována za horší.

Úplné znění metodiky pro hodnocení končetin a upravenou metodiku KUMP si můžete stáhnout na této stránce.
Informace obsažené na webu aberdeenangus.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu tuto podmínku přijímáte.
Obsah webu: © 1994, 2007 Asociace chovatelů plemene Angus. Aplikační a některé databázové vstupy: © 1991, 2007 Český svaz chovatelů masného skotu    Design & application: © 1999, 2007 Jan Čepelák, WebApplications.cz