Homepage Kontakty Asociace Burza AA zvířat Databáze AA býků

Aberdeen Angus
Úvodní stránka
Naše poslání
Zápisy ze schůzí
Fotogalerie
Emailový zpravodaj
Kontakty asociace
Burza AA zvířat
Databáze AA býků
Kontakty v EU
Archiv: AngusForum 05

ČSCHMS
Úvodní stránka
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP


Angusští chovatelé jednali v Lipnici nad Sázavou

26.06.2021,  Kamil Malát  

Po roce se opět v Lipnici nad Sázavou sešli chovatelé plemene aberdeen angus, aby zhodnotili uplynulé období a nastínili návrhy a kroky do další práci ve spojení se šlechtěním, propagací a prodejem plemenných zvířat. Konkrétních témat byla celá řada, a tak byl dvoudenní program akce velice nabitý. Debatovalo se nejenom o mezinárodním výpočtu plemenných hodnot Breedplan, ale také o chystané národní výstavě hospodářských zvířat v Brně či úpravě způsobu hodnocení zevnějšku. Na přetřes přišla i oblast výběrů býků ve vztahu ke kritériím či prodejnosti.

V případě podmínek pro naskladnění plemenných býků se přítomní chovatelé hlasováním usnesli, že hmotnost býčka ve 120 dnech již nebude limitní, ale i nadále bude muset být zvážena. Rada PK AA rovněž nastínila obrysy návrhů na úpravu metodiky hodnocení zevnějšku tak, aby se při propagaci býků a jejich prodejích eliminovalo zavádějící a značně zjednodušující využívání celkového počtu jako hlavního či jednoho z nejdůležitějších parametrů pro ohodnocení kvality býka. Přítomní chovatelé vyjádřili této v tuto chvíli obecné myšlence podporu s tím, že Rada PK AA připraví konkrétní návrh na úpravu, který bude dále diskutován.

V souvislosti s výběry býků v režimu odchovu u chovatele (OCH) a jejich lepším prodejem byl představen návrh na svody AA býků. Těch by se účastnili chovateli předem vybraní elitní býci, kteří by v maximálním počtu dvou býčků z každého chovu byli převezeni na svodové místo, kde by byli ohodnoceni a následně nabídnuti k prodeji. ČSCHMS tuto myšlenku vítá a podporuje ji, neboť po organizaci svodů dlouhodobě volá. V nejbližších týdnech bude Radou Asociace připraven konkrétní návrh s přesnými podmínkami s tím, že by první svod AA býků mohl proběhnout v příštím roce (patrně už v druhém turnusu).

V rámci pracovního jednání byl rovněž velice obšírně debatován návrh na vydávání POP/ZO již v době narození telat. Na základě výsledku debaty byl navrhovatelem tento záměr při výroční členské schůzi nakonec stažen a nebyl dále projednáván.

Krátce byly taktéž zmíněny exportní možnosti plemenných zvířat či širší zapojení dalších chovatelů do hodnocení vemen.

V závěru jednání byl představen rovněž návrh plánu činnosti na další období. Ten zahrnujte zejména účast na výstavě v Brně, organizaci podzimní Angus tour a předvánoční setkání chovatelů.
Informace obsažené na webu aberdeenangus.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu tuto podmínku přijímáte.
Obsah webu: © 1994, 2007 Asociace chovatelů plemene Angus. Aplikační a některé databázové vstupy: © 1991, 2007 Český svaz chovatelů masného skotu    Design & application: © 1999, 2007 Jan Čepelák, WebApplications.cz