Homepage Kontakty Asociace Burza AA zvířat Databáze AA býků

Aberdeen Angus
Úvodní stránka
Naše poslání
Zápisy ze schůzí
Fotogalerie
Emailový zpravodaj
Kontakty asociace
Burza AA zvířat
Databáze AA býků
Kontakty v EU
Archiv: AngusForum 05

ČSCHMS
Úvodní stránka
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP


Výsledky měření MLLT u plemene aberdeen angus

24.04.2019,  Alena Svitáková  

Během tohoto týdne byly chovatelům plemene aberdeen angus zaslány zpracované výsledky z letošního měření nejdelšího zádového svalu, které proběhlo na přelomu února a března ve spolupráci se skotskou techničkou Lindou McKendrick. Chovatelé mají k dispozici soubor svých zvířat a průměrné hodnoty celé populace. Z konečného vyhodnocení byla vyloučena zvířata, která neodpovídala stanovenému věkovému rozmezí, býci ostatních plemen a kříženci. Pouhé porovnání naměřených údajů nepřináší správný pohled, protože jak plocha svalu, tak i jeho mramorování, jsou ovlivněny mnoha vnějšími i vnitřními vlivy.

Ty nejdůležitější se nám povedlo očistit a tak mají chovatelé k dispozici tzv. Relativní Užitkové Hodnoty (RUH), které jsou očištěny o vlivy prostředí a umožňují srovnávání zvířat mezi sebou. Navíc se pohybují ve stejném rozmezí jako konvenční plemenné hodnoty – průměr je roven 100 a směrodatná odchylka je 10.

Pro jednotlivé ukazatele byly zohledněny následující vlivy prostředí:

RUH plocha svalu: pohlaví, věk, chovatelské podmínky, hmotnost
RUH mramorování (podíl intramuskulárního tuku): pohlaví, věk, chovatelské podmínky, výška tuku na zádi, výška tuku nad roštěncem

Vzhledem k tomu, že se jedná o první rok měření a do konečné analýzy bylo zapojeno 675 zvířat (z celkem 761), není možné správně odhadnout genetický potenciál jednotlivých zvířat, proto nelze správně stanovit RPH. K tomuto vyhodnocení budeme moci přistoupit za cca 5 let.

S celkovými výsledky byli chovatelé angusů seznámeni na pracovním jednání při VČS, kde souhlasili s pokračováním měření i pro další rok. Podrobnější článek z celého měření je připravován do následujícího čísla zpravodaje. Termín pro měření zůstává stejný – tedy únor 2020. Přihlašování do projektu bude spuštěno v prosinci 2019. Těšíme se na viděnou!

Výsledky sumarizuje připojená prezentace:

Měření MLLT.pdf, 599 kB
Měření MLLT - sumarizace výsledků měření nejdelšího zádového svalu u plemene aberdeen angus

Informace obsažené na webu aberdeenangus.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu tuto podmínku přijímáte.
Obsah webu: © 1994, 2007 Asociace chovatelů plemene Angus. Aplikační a některé databázové vstupy: © 1991, 2007 Český svaz chovatelů masného skotu    Design & application: © 1999, 2007 Jan Čepelák, WebApplications.cz