Homepage Kontakty Asociace Burza AA zvířat Databáze AA býků

Asociace Angus
Úvodní stránka
Naše poslání
Zápisy ze schůzí
Fotogalerie
Emailový zpravodaj
Kontakty asociace
Členové asociace
Burza AA zvířat
Databáze AA býků
Kontakty v EU
Archiv: AngusForum 05

ČSCHMS
Úvodní stránka
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP


Sonografie MLLT u plemene aberdeen angus v ČR

10.08.2017,  Kamil Malát  

Již druhým rokem pokračuje projekt sonografického měření MLLT (musculus longisimmus lumborum et thoracis) u plemene aberdeen angus na kterém se koordinačně a finančně podílí náš svaz a který v praxi zajišťují pracovníci České zemědělské univerzity v Praze. Ti rovněž data z měření vyhodnocují a zpracovávají. Do tohoto projektu je současné době zapojeno 8 chovatelů a 5 odchoven plemenných býků. Zjišťování výšky roštěnce u plemene aberdeen angus se postupně stává součástí kontroly užitkovosti v mnoha státech, a proto ani Česká republika nechce zůstávat pozadu.

Sonografické měření plochy a mramorování nejdelšího zádového svalu (MLLT) a současně měření tloušťky kůže a podkožního tuku se provádí jak v raném věku (120 dní), tak i v období dalšího vážení (210 a 365 dní, případně i později). Prvotní výsledky ukazují poměrně vysoké rozdíly ve variabilitě výšky roštěnce u jednotlivých zvířat, což dává prostor další selekce zvířat již v tomto věku. Výsledky měření mohou sloužit rovněž pro předvýběr býčků do testu vlastní růstové schopností, či se může stát dalším kritériem pro posouzení kvality odchovu telat do odstavu. Nepřímo toto hodnocení může navíc napomoci výběru matek ve stádě pro další reprodukci.

Variabilita mezi zvířaty ve výšce roštěnce dává značný prostor pro selekci a šlechtění plemene AA na tento znak, nicméně nízký počet získaných dat zatím neumožňuje provedení relevantního vyhodnocení a zavedení rutinní predikce plemenných hodnot pro zmasilost zvířat. K tomuto by bylo potřeba zapojení dalších chovatelů a shromáždění většího množství údajů, kterému ale brání mj. i finanční náročnost projektu spojená s měřením a vyhodnocováním dat. Pro rozvoj další spolupráce ČSCHMS a ČZU, resp. cíleného zavedení tohoto hodnocení do rutinní praxe kontroly užitkovosti je v současné době podána žádost o grant NAZV. Pokud bychom uspěli (výsledek bude znám na podzim), otevřela by se cesta k masivnějšímu rozvoji tohoto měření.

Další informace o tomto projektu si budete moci přečíst v článku, který vyjde v dalším čísle našeho svazového zpravodaje. Starší příspěvek na toto téma, který byl publikován v loňském prosinci rovněž v našem zpravodaji, je k nahlédnutí v archivu Zpravodaje ČSCHMS.
Informace obsažené na webu aberdeenangus.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu tuto podmínku přijímáte.
Obsah webu: © 1994, 2007 Asociace chovatelů plemene Angus. Aplikační a některé databázové vstupy: © 1991, 2007 Český svaz chovatelů masného skotu    Design & application: © 1999, 2007 Jan Čepelák, WebApplications.cz